Valse verkeersboetes

voorbeeld valse boete

De politiezone vlas merkt een stijging op van een aantal meldingen rond valse verkeersboetes. Hoe kunt u een echte boete herkennen?

  • U zult steeds een verkeersboete per post toegestuurd krijgen in plaats van via mail.
  • Het logo van de politie zal op de boete staan, evenals de naam en graad van de verbalisant.
  • Boetes worden verzonden vanuit de politie, niet vanuit de FOD Financiën
  • Bij niet-betaling zult u een dagvaarding van de rechtbank krijgen en geen herinneringsmail met verhogingen
  • De politie zal uw rekening niet blokkeren voor openstaande boetes.
  • Uw naam en adres zullen op het proces-verbaal staan.
  • Een verkeersvoorschrift bestaat niet… de juiste term zal gebruikt worden