Campagnes tegen cybercriminaliteit

samen kunnen we burgers beter informeren en sensibiliseren.

Cybercriminaliteit stopt zeker niet bij onze zone- of gemeentegrenzen. Dit recent fenomeen is meer dan ooit een mondiaal gegeven. Vandaar dat preventiediensten, politiezones, onderwijs en de vele andere verenigingen of instellingen samen deze vorm van criminaliteit moeten proberen in te dijken. Via duidelijke preventie moeten burgers, zowel jongeren als ouderen, op de hoogte worden gebracht hoe ze zich het best wapenen tegen deze vorm van criminaliteit.  Maar te vaak is het zoeken naar een geschikte manier om zaken bij te brengen.

Campagnes

We proberen hier om de meeste bestaande preventiecampagnes dat extra duwtje in de rug te geven en deze meer kenbaar te maken bij preventiewerkers, politie of anderen. Hopelijk vind ook jij de juiste campagne. Zoeken kan volgens leeftijd of thema. 

Informatie

De meest actuele informatie rond cybercrime en nieuwe fenomenen worden in dit deel van de site gepubliceerd. Verder vind je hier ook individuele tips ter voorkoming ervan. 

WAT

De site bevat diverse preventie, bewustwordingscampagnes omtrent cybercriminaliteit. Zowel van overheidsinstellingen als privébedrijven.

doelgroep

Preventiewerkers, opvoeders, onderwijzers maar ook ouders en jongeren kunnen hier grasduinen in het aanbod.

initiatief nemers

De WVL 4, een samenwerking tussen 4 politiezones, starte de site op in samenwerking met diverse partners.

Contact

Thema

Alle aangeboden campagnes werden opgedeeld volgens doelgroep en thema's. De site wordt zo actueel mogelijk gehouden.

slachtoffer

Belangrijk is om steeds aangifte te doen indien je slachtoffer bent. Dit kan bij de lokale politie. Verdachte mails, sms of andere stuur je beter door naar : verdacht@safeonweb.be 

deelnemen?

Uw project staat nog niet op onze site? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. De plaatsing is gratis en draagt bij tot het sensibiliseren van alle burgers op vlak van cybersecurity.

Contact