GrooMix

Dit educatieve spel wil kinderen en jongeren bewust en weerbaar maken voor fenomenen zoals online grooming. Het spel focust op het (potentiële) slachtofferperspectief: hoe kan je je als jongere wapenen tegen grooming, hoe ga je om met berichten van onbekenden, waar ga je op in en waarop niet…
Als leerkracht …

Meer info...

Grenswijs

Met Grenswijs stel je een beleid op voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of positief gezegd: deze tool helpt je bij een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit.…

Meer info...

Online challenges

Lespakket voor twee lesuren rond online challenges. Aan de hand 3 opdrachten worden jongeren bewust gemaakt van het gevaar van online challenges. Men leert online challenges beoordelen. Het hebben van een vertrouwenspersoon wordt benadrukt.…

Meer info...