Cyberpreventie adviseur.

Wat als je in jouw buurt terecht kunt voor preventieve informatie omtrent phishing, hacking, vriendschapsfraude… Wat als je in jouw buurt iemand kent die hiervan op de hoogte is. Zou dat het niet gemakkelijk maken om snel te reageren op phishing pogingen.
Veel slachtoffer doen nog steeds geen aangifte, men schaamt zich of men denkt dat er niks aan te doen is.

Omdat internetfraude nog steeds in een taboesfeer zit en er veel misvattingen zijn, kiezen we er met de politiezone Vlas en de stad Kortrijk voor om burgers op te leiden tot cyberpreventie adviseurs.

Crack in cyberpreventie.

Na een korte gratis opleiding kunnen cyberpreventie adviseurs deze kennis gebruiken om vrienden, buren, familie, leden van hun vereniging beter te informeren, hoe je omgaat met de tsunami aan fake berichten, phishingmails, hackpogingen.
Cyberpreventie adviseurs zijn crack in het geven van preventieve tips hoe je moet reageren op dergelijke mails of omkooppraktijken. De adviseurs installeren geen software of starten geen nieuwe toestellen op, daar zijn anderen veel beter in gespecialiseerd.
Maar denk je het slachtoffer te zijn van een phishingpoging, vraag hen gerust het stappenplan wat je moet ondernemen.

Opleiding

In het najaar starten we met de opleidingen, via deze site zal het ook mogelijk zijn om hiervoor in te schrijven.
Wie kan deelnemen ? Iedere inwoner van de politiezone Vlas.
Nadien maken we bekend hoe je de cyberpreventie adviseur in jouw buurt kan bereiken.
Concrete informatie zal via deze site bekend worden gemaakt en op de sociale media. Hou deze kanalen in het oog.